Login

Ik weet mijn wachtwoord niet meer
De bel-me-niet-meer-lijst zorgt ervoor dat je geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Bedrijven en organisaties halen je telefoonnummer en naam uit hun belbestanden en zullen je niet meer bellen voor hun producten, diensten of speciale promoties.

Indien u ongewenste telefonische oproepen blijft ontvangen, kan u klacht neerleggen bij de Economische Inspectie van de FOD Economie.

FOD Economie
Algemene Directie Economische Inspectie
Dienst Meldpunt
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Website: http://meldpunt.belgie.be, kies rubriek "Vervelende telefoontjes".